ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «TASTE CYPRUS DELIGHTFUL JOURNEYS» – ΑΙΤΗΣΗ

Πώς μπορώ να αποκτήσω το Σήμα;

Μια επιχείρηση για να αποκτήσει το Σήμα «TASTE CYPRUS DELIGHTFUL JOURNEYS» πρέπει καταρχήν να υποβάλει αίτηση στο Φορέα Διαχείρισης της πρωτοβουλίας και προς τούτο πρέπει να ικανοποιεί συγκεκριμένα κριτήρια.

Στη φάση της πιλοτικής εφαρμογής που ξεκινάει τον Νοέμβριο 2017 και διαρκεί 18 μήνες οι επιχειρήσεις δεν επιβαρύνονται με τέλη πιστοποίησης.

Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση συμπληρώνει σχετική αίτηση την οποία και αποστέλλει στο Υφυπουργείο Tουρισμού (Λεωφόρος Λεμεσού 19, 2112 Αγλαντζιά – Λευκωσία, 1ος όροφος) μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα (δεν απαιτείται αντίτιμο). Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης της αίτησης, συνάπτεται συμφωνητικό συνεργασίας και η επιχείρηση εγγράφεται στο σχετικό Μητρώο.

ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΙΤΗΣΗ  │ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΙΤΗΣΗ  │ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΙΤΗΣΗ  │ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ