ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «TASTE CYPRUS DELIGHTFUL JOURNEYS» – ΑΙΤΗΣΗ

Πώς μπορώ να αποκτήσω το Σήμα;

Μια επιχείρηση για να αποκτήσει το Σήμα «TASTE CYPRUS DELIGHTFUL JOURNEYS» πρέπει καταρχήν να υποβάλει αίτηση στο Φορέα Διαχείρισης της πρωτοβουλίας και προς τούτο πρέπει να ικανοποιεί συγκεκριμένα κριτήρια.

Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση συμπληρώνει σχετική αίτηση την οποία και αποστέλλει στο Υφυπουργείο Tουρισμού (Λεωφόρος Λεμεσού 19, 2112 Αγλαντζιά – Λευκωσία, 1ος όροφος) μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα (δεν απαιτείται αντίτιμο).

ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΙΤΗΣΗ  │ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΙΤΗΣΗ  │ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΙΤΗΣΗ  │ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ